Gegevensdeling tutors - TopTutors

Beste tutor,

Stichting TopTutors is een organisatie, die middelbare scholen en oud-leerlingen begeleidt bij het opzetten van een non-profit bijlesnetwerk. Eén van onze kernwaardes is “begeleiding dichtbij school”. Door uitsluitend samen te werken met partnerscholen faciliteren we een integrale aanpak voor de bijles. Hierdoor blijft de begeleiding zichtbaar voor de school. Wij werken zoveel mogelijk met oud-leerlingen die de bijlessen verzorgen en veel partnerscholen willen graag weten wie dat zijn.

Om deze nauwe samenwerking met scholen te faciliteren moeten wij zodoende gegevens uitwisselen met jouw (oude) middelbare school. Door de nieuwe privacywetgeving (AVG) moeten wij hiervoor toestemming vragen. Via deze weg willen wij jou om toestemming vragen:

Mogen wij uw (oude) middelbare school op de hoogte brengen van de volgende twee zaken:

Je kan toestemming geven door dit aan te vinken in het inschrijfformulier. Andere persoonsgegevens zullen niet worden gedeeld.

Wij hopen op jouw vertrouwen en begrip.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Stichting TopTutors