Privacybeleid - TopTutors

Aansprakelijkheid

BijlesPortal besteedt de grootst mogelijke zorg aan het beheer van haar website c.q. portal. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van of de informatie op de website en/of portal, en sites die verbonden/gelinkt zijn, wordt door BijlesPortal uitdrukkelijk afgewezen.

BijlesPortal, alsmede haar ondergeschikten, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en/of aanbevelingen die op de website en/of portal worden gepubliceerd of waartoe via de website en/of portal toegang wordt geboden.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. BijlesPortal is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de website en/of portal. Evenmin is BijlesPortal aansprakelijk voor elektronische communicatie via de website en/of portal.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op de website en/of de portal afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of licentie bij BijlesPortal en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de website en/of portal. De gebruiker is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de inhoud van de website en/of portal en derhalve volledig voor eigen risico. Het is de gebruiker niet toegestaan de inhoud van de website en/of portal te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van BijlesPortal.

Toestemming en overeenstemming

Door het gebruik van onze website en/of portal geeft u aan akkoord te gaan met de toepasselijkheid van onze algemene voorwaarden en hetgeen is bepaald in deze verklaring. Wanneer u niet instemt met deze voorwaarden, verzoeken wij u geen persoonlijke informatie te verstrekken en/of gebruik te maken van BijlesPortal.

Door het gebruik van onze website en/of portal geeft u ons automatisch uw toestemming voor het opslaan en verwerken van persoonlijke informatie. Deze verklaring is van toepassing op alle diensten van BijlesPortal en in het bijzonder op de website en/of de portal.

Persoonlijke informatie

We kunnen de door ons verzamelde persoonlijke informatie over u gebruiken om BijlesPortal te exploiteren, om te beantwoorden aan uw verzoeken om informatieverschaffing, uw producten te registreren, u promotiemateriaal te verschaffen, u service en hulp te verlenen en om de door u verzochte transacties uit te voeren.

Onder dit gebruik valt het aan u aanbieden van een meer effectievere klantenservice; het vergemakkelijken van het gebruik van de website en/of portal en diensten door het wegnemen van de noodzaak dat u steeds opnieuw dezelfde informatie moet invullen; het uitvoeren van onderzoek en analyses ter verbetering van de producten, diensten en oplossingen; en het weergeven van inhoud en advertenties die aangepast zijn aan uw specifieke interesses en voorkeuring conform het toepasselijke recht.

We kunnen ook uw persoonlijke informatie gebruiken om met u te communiceren. We kunnen uw bepaalde verplichte servicemededelingen toesturen, zoals welkomstberichten, herinneringen met betrekking tot facturen, informatie over problemen met technische diensten, en mededelingen met betrekking tot ondersteuning. Sommige van onze diensten kunnen ook als onderdeel van de dienst, periodieke brieven toesturen. We kunnen ook contact met u opnemen om u te informeren over producten en diensten die bij ons of onze andere ondernemingen te verkrijgen zijn.

Cookies en links

Onze website c.q. applicatie gebruikt cookies. Als u ervoor kiest om geen cookies in uw browser toe te staan, is het mogelijk dat u bepaalde activiteiten op onze website niet kunt afronden. Wij maken gebruik van meerdere onafhankelijke partijen om webverkeer, statistieken, advertenties en andere activiteiten of onze website te monitoren.

Sommige pagina's van onze website kunnen links bevatten naar websites van derden partijen. Wij bevestigen niet en hebben geen controle over de privacy activiteiten of inhoud van dergelijke websites. We raden u aan aandachtig het privacybeleid van iedere website die u bezoekt te lezen.

Beveiliging

Wij nemen het vertrouwen dat u in ons stelt serieus. Ter bescherming tegen ongeautoriseerde toegang, misbruik, openbaarmaking, of aanpassing van uw persoonlijke informatie, zullen we passend fysieke, technische en administratieve maatregelen treffen. Fysieke veiligheid is ontworpen om ongeautoriseerde toegang tot de apparatuur met gegevensbestanden en fysieke exemplaren van documenten te voorkomen.

Elektronische veiligheidsmaatregelen, zoals firewalls, toegangsbeperkingen, en encryptie, bieden bescherming tegen hacking en andere types van ongeautoriseerde toegang. BijlesPortal limiteert de toegang tot persoonlijk informatie, tot de personen in onze organisatie, die specifieke bedrijfsmatige doelstellingen hebben met betrekking tot het onderhouden en verwerken van persoonlijke informatie en gegevens.

Vragen of opmerkingen

We zullen op een regelmatige basis onze naleving van deze verklaring controleren. Voelt u zich vrij om al uw vragen of zorgen met betrekking tot deze verklaring of met betrekking tot onze behandeling van uw persoonlijke informatie via onderstaande gegevens aan ons te melden.

E info@bijlesportal.nl T 0487 - 59 74 50 03