Gegevensdeling - TopTutors

Beste ouder en leerling,

Stichting TopTutors is een organisatie, die middelbare scholen en oud-leerlingen begeleidt bij het opzetten van een non-profit bijlesnetwerk. Eén van onze kernwaarde is “begeleiding dichtbij school”. Door uitsluitend samen te werken met partnerscholen faciliteren we een integrale aanpak voor de bijles. Hierdoor blijft de begeleiding zichtbaar voor de school.

Om deze nauwe samenwerking met scholen te faciliteren moeten wij gegevens uitwisselen met uw (oude) middelbare school. Door de nieuwe privacywetgeving (AVG) moeten wij hiervoor toestemming vragen. Ouders, leerlingen en tutoren die zich na 01-11-2018 willen inschrijven doen dit via ons inschrijfformulier. Via deze weg willen wij u om toestemming vragen:

Mogen wij uw (oude) middelbare school op de hoogte brengen van de volgende twee zaken:

U kunt toestemming geven door dit aan te vinken in het inschrijfformulier. Andere persoonsgegevens zullen niet worden gedeeld.

Wij hopen op uw vertrouwen en begrip.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Stichting TopTutors